Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Już prawie dwa lata działa w Muzeum im. Michała Kajki w Ogródku Biblioteka Mazurska. Liczy obecnie około 1 000 pozycji, co jest efektem zakupów, ale również pozyskiwania cennych pozycji od mieszkańców regionu i instytucji kultury, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Teraz dzięki akcji „Drugie życie książki” każdy, kto chce nieco odświeżyć domową biblioteczkę, może przekazać swoje książki do biblioteki w Ogródku.

Ponad 100 lat temu, w 1890 roku Michał Kajka otworzył w Ogródku bibliotekę ludową, której celem było udostępnianie literatury w języku polskim wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości. Wypożyczalnia u Kajki działała w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego centrala mieściła się w odległym Poznaniu.

Idea reaktywowania Biblioteki Mazurskiej w Ogródku to bezpośrednie nawiązanie do tradycji czytelnictwa zainicjowanej przez Michała Kajkę. Chcemy w ten sposób stworzyć w Ogródku miejsce, gdzie każdy zainteresowany historią, kulturą czy literaturą związaną z naszym regionem będzie mógł znaleźć interesujące go pozycje – mówi Michał Misztal, kierownik Muzeum im. Michała Kajki w Ogródku.

Dzięki zainicjowanej w lutym br. akcji zbierania książek, do Biblioteki Mazurskiej trafiło wiele pozycji, tym między innymi wydawnictwa ze zlikwidowanych bibliotek gminnych z Klus oraz rodzinnej miejscowości Michała Kajki, czyli Skomacka Wielkiego.

Włączamy się w globalny trend nadawania drugiego życia książkom, które zostały już przeczytane i mogą znaleźć nowego właściciela. Nie chcemy pozwolić książkom „umierać”, tym bardziej jak słyszymy, że ktoś chce te książki np. spalić lub wyrzucić na śmietnik – podkreśla Michał Misztal.

Warto podkreślić, że dzięki akcji udało się pozyskać wiele cennych materiałów. Do Muzeum trafiła między innymi pozycja z 1924 roku. W Bibliotece Mazurskiej znalazło się również wydawnictwo z drugiej połowy lat 40. XX wieku, a dotyczące badań bibliotek ludowych na Mazurach. Książka to efekt badań prowadzonych po wojnie, a dotyczących wypożyczalni polskich książek prowadzonych w miejscowościach i wsiach Warmii i Mazur. Znajduje się w niej bardzo wiele cennych informacji o czytelni funkcjonującej przed wojną w domu Michała Kajki.

Biblioteka oprócz książek dotyczących regionu, posiada bogate zbiory literatury klasycznej.

Chcemy, aby w sezonie letnim w Ogródku każdy bibliofil mógł przyjechać do Muzeum, wypożyczyć książkę, na leżaku oddać się lekturze, z pięknym widokiem na malownicze Jezioro Kraksztyn i w miejscu przesiąkniętym poezją i mazurskością – zachwala Michał Misztal.

Katalog internetowy biblioteki mazurskiej w Ogródku dostępny jest on-line: http://www.michalkajka.pl/biblioteka-mazurska/katalog-biblioteki-mazurskiej/

Scroll to Top