Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki to już tradycja. W naszym konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych czy stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Organizatorami konkursu są: Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie