Muzeum Michała Kajki

Aktualności


To już po raz piętnasty Muzeum Michała Kajki w Ogródku gościło laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. 3 sierpnia wręczono nagrody i wyróżnienia autorom, których utwory znalazły uznanie członków jury.

W tym roku napłynęło ponad 175 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbywa się w Muzeum M. Kajki, wręczono nagrody laureatom i zaprezentowano wyróżnione utwory. W ten sposób poezja powróciła do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka.

Nagrody laureatom wręczyli członkowie jury Dariusz Kulesza, Teresa Tomsia i Marek Zagańczyk, oraz patroni honorowi tegorocznej edycji Konkursu: Starosta Piski – Andrzej Nowicki, oraz w imieniu Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Skarbnik Anna Kamińska.

POEZJA PONAD GRANICAMI

To wyjątkowy konkurs, który od 15 lat staraniem pracowników Muzeum w Ogródku i Muzeum w Praniu, oraz Domu Kultury w Orzyszu i przy wsparciu władz samorządowych, jest okazją do prezentacji twórczości współczesnych poetów – podkreśla Michał Misztal z Muzeum M. Kajki. – To wszystko pod „patronatem” naszego mazurskiego twórcy – Michała Kajki.

Goście, którzy w sobotnie popołudnie odwiedzili Ogródek wysłuchali również wybranych wierszy Michała Kajki w wykonaniu aktora teatralnego – Grzegorza Daukszewicza. Każdy zainteresowany mógł nie tylko zatopić się na chwilę w poezji mazurskiej, ale również zwiedzić Muzeum, Bibliotekę Mazurską i plenerowe wystawy czasowe, które przybliżają turystom historię i kulturę naszego regionu.

Orzysz jest niezwykle blisko związany z osobą Michała Kajki, stąd nasze wieloletnie zaangażowanie w organizację tego Konkursu – zaznacza Radosław Nowacki, z Domu Kultury w Orzyszu. – To tutaj Michał Kajka działał, to tutaj zmarł. Chcemy być ambasadorami poezji Michała Kajki i pielęgnować pamięć o tym twórcy, szczególnie poprzez organizację tego rodzaju wydarzeń, które budzą zainteresowanie w całym kraju, jak również poza jego granicami.

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki to już tradycja. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych czy stowarzyszeń, którzy prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy.

Na początku lipca poznaliśmy wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki. Jury zdecydowało o przyznaniu:
• I nagrody – Zofii Piłasiewicz z Augustowa
za zestaw wierszy opatrzony godłem – Tajga
• II nagrody – Barbarze Gajewskiej z Piotrkowa Trybunalskiego
za zestaw wierszy opatrzony godłem – GajBa
• III nagrody – Jakubowi Świdziniewskiemu z Olsztyna
za zestaw wierszy opatrzony godłem – Kakalulu

Organizatorami konkursu są: Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie

Patronami Konkursu są: Starosta Piski – Andrzej Nowicki, Burmistrz Orzysza – Zbigniew Włodkowski, Dwumiesięcznik Literacki Topos i Gazeta Olsztyńska.

Gala XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki
Gala XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki
Gala XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki
Gala XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki
Starosta Piski – Andrzej Nowicki wręcza nagrodę laureatce 1. miejsca – Zofii Piłasiewicz
W imieniu Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Skarbnik Anna Kamińska wręcza nagrodę laureatce 2. miejsca – Barbarze Gajewskiej.
Przewodniczący jury – Dariusz Kulesza wręcza nagrodę laureatowi 3. miejsca – Jakubowi Świdziniewskiemu
Zofia Piłasiewicz – laureatka 1. miejsca
Barbara Gajewska – laureatka 2. miejsca
Jakub Świdziniewski – laureat 3. miejsca
Klaudia Hagemajer – nagrodzona wyróżnieniem
Piotr Wiesław Rudzki – nagrodzony wyróżnieniem
Teresa Tomsia – członek jury, poetka, eseistka
Grzegorz Daukszewicz prezentuje wiersze Michała Kajki
Grzegorz Daukszewicz prezentuje wiersze Michała Kajki
Scroll to Top