Muzeum Michała Kajki

Artyści w ogródku


Na scenie plenerowej odbywają się co roku letnie spotkania z poezją śpiewaną, piosenką
autorską, poetyckim „słowem wyśpiewywanym” i muzyką kameralną.


Gośćmi Ogródkowej sceny byli znakomici artyści m.in. Hanna Banaszak, Leszek Długosz, Joanna Konrad, Krzysztof Napiórkowski, Mirosław Czyżykiewicz, Tadeusz Woźniak, Joanna Trzepiecińska, Grzegorz Turnau, zespoły Dobre Wrażenie, Prostowniki.


Poezję prezentowali m.in. Cezary i Katarzyna Żak, Grzegorz Daukszewicz, Krzysztof Stelmaszyk, Piotr Machalica, Magdalena Warzecha, Laura Łącz.


Odbiorcami są zarówno turyści odwiedzający Mazury, jak również społeczność lokalna.


Letnie sezony kulturalne w Ogródku są efektem zaangażowania wielu ludzi, których połączyła wspólna idea ożywienia kulturalnego Mazur i promocji naszego regionu.


Scroll to Top