Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Kolejną edycję mapy z cyklu „Śladami Literatury Mazurskiej” opracowało Muzeum Michała Kajki – oddział Muzeum K.I Gałczyńskiego w Praniu. Wszyscy goście odwiedzający dom poety w Ogródku, mogą dzięki niej lepiej poznać pisarzy i poetów, którzy tworzyli w naszym regionie na przestrzeni lat.

W tym roku mapę rozszerzyliśmy o literatów, którzy na tych terenach działali i tworzyli, a pisali w języku niemieckim. Przed rokiem dla naszych gości przygotowaliśmy nieco inną propozycję, która stanowiła zachętę do zwiedzania Mazur szlakiem pisarzy i poetów piszących w języku polskim – podkreśla M. Misztal z Muzeum M. Kajki w Ogródku.

Zeszłoroczna edycja mapy pt. „Szlakiem mazurskich i warmińskich artystów słowa” prezentowała życiorysy i miejsca związane z: Janem Luśtychem, Michałem Kajką, Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Marcinem Gerssem, Igorem Newerlym, Karolem Małłkiem, Ignacym Krasickim, Ireną Kwintową, Marią Zientarą-Malewską, Erwinem Krukiem i Gustawem Gizewiuszem.

Tegoroczna edycja mapy zabiera nas w podróż, w trakcie której udajemy się do Ełku – poznając Siegfrieda Lenza, do Piersławka – miejsca związanego z Ernstem Wiechertem, czy Morąga – gdzie żywa jest pamięć o Johannie Gottfriedzie Herderze.

– Tym razem przybliżamy wszystkim miłośnikom Warmii i Mazur takie postaci jak: Stanisław Raginiak, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Wojciech Kętrzyński, Kazimierz Orłoś, Michał Komar, Wojciech Kass, czy Artur Becker oraz Hans Hellmut Kirst – zaznacza M. Misztal.

Inspiracją do wydania mapy były publikacje na temat literatów mazurskich, które przybliżają nam sylwetki autorów tworzących w naszym regionie. Informacje do mapy zostały zaczerpnięte Leksykonu Warmii i Mazur dostępnego na stronie www.leksykonkultury.ceik.eu oraz Encyklopedii Warmii i Mazur www.encyklopedia.warmia.mazury.pl.

– W 2021 r. na mapie oprócz biogramów i miejsc związanych z poetami i pisarzami naszego regionu zaznaczyliśmy muzea i instytucje kultury, zachęcając do odkrywania historii i tradycji Warmii i Mazur. W tym roku proponujemy subiektywny wybór 15 atrakcji naszego województwa, które mamy taką nadzieję zainspirują do eksplorowania tego wyjątkowego kawałka naszego kraju – zachęca M. Misztal z Muzeum Michała Kajki – Liczymy, że mapa zachęci do samodzielnych poszukiwań, na przykład sięgnięcia do książki „Literacki Atlas Warmii i Mazur” Ewy Zdrojkowskiej, zapisu nagranych w ostatnich latach reportaży, wykorzystanych w audycjach radiowych emitowanych w Radiu Olsztyn, w których autorka prezentuje obraz ważnych kulturowo miejsc dla Krainy Tysiąca Jezior.

Mapy można otrzymać odwiedzając Muzeum w Ogródku. Są również do pobrania na stronie www.michalkajka.pl.

*** *** ***

Tegoroczna edycja projektu dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Scroll to Top