Szanowni Goście,

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie funkcjonowania kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych, obiektów noclegowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia tym wirusem zarówno Państwa, jak i nas pracowników Muzeum M. Kajki podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami prosimy o samodzielne:

 • wietrzenie pokoi i klatki schodowej;
 • utrzymanie w czystości pokoi i toalety oraz ich dezynfekowanie;
 • używanie środków czystości znajdujących się w kuchni, pod zlewem;
 • regularne zmywanie i dezynfekowanie blatu kuchennego oraz stołu w aneksie wypoczynkowym;
 • segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach i wrzucanie zawiązanych worków ze śmieciami do odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku;
 • w razie potrzeby kontaktowanie się z gospodarzem pod nr telefonu (87) 423 74 26, 530 540 930;
 • w kontaktach osobistych korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie oznakowanych pojemników na śmieci na tyłach budynku.

2. W celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażenia się koronawirusem wśród Gości i Zwiedzających Muzeum prosimy o:

 • noszenie osłon nosa i ust w kontaktach z osobami spoza rodziny (w godzinach funkcjonowania Muzeum);
 • utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi osobami przebywającymi na terenie Muzeum (rekomendowane 2 m);
 • częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce;
 • zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucenie jej do zamkniętego kosza i umycie rąk;
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza obiektu, jako swoich gości;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną – (087) 423 23 78 (Państwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu), oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem; poinformowanie też gospodarza obiektu pod nr (87) 423 74 26, 530 540 930.

3. Zasady ogólne:

 • nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom;
 • każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu;
 • maseczki, rękawice można zakupić w aptece w Orzyszu lub Ełku.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych procedur i życzymy miłego wypoczynku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *