Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Do 15 czerwca poeci – profesjonaliści i amatorzy, mogą przesyłać swoje utwory do oceny jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki, który w tym roku zbiega się z obchodami 100. rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach, a także 80. rocznicy śmierci poety z Ogródka.

Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Dom Kultury w Orzyszu od XV edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki, pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej.

Już po raz szesnasty zapraszamy wszystkich, którzy amatorsko i profesjonalnie tworzą poezję do dzielenia się z innymi i prezentacji własnych utworów szerokiej publiczności – mówi Michał Misztal z Muzeum Michała Kajki – Równocześnie w czasie trwającej pandemii zachęcamy wszystkich do przelewania na papier swoich uczuć, emocji, zapraszamy do ekspresji artystycznej, która pozwoli przetrwać ten trudny czas. Stąd nasze hasło #Zostańwdomu i pisz wiersze!

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na dres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem – podkreśla Michał Misztal z Muzeum M. Kajki w Ogródku.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Zbigniew Chojnowski – przewodniczący, Zbigniew Fałtynowicz i Marek Zagańczyk. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowanych w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 087 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl. Więcej o konkursie i nagrodach dla laureatów na stronie http://www.michalkajka.pl/konkurs-poetycki-im-michala-kajki/

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki realizowany w ramach projektu Promocja poezji mazurskiej, liryki uczuciowości religijnej oraz współczesnej twórczości laureatów Konkursu im. M. Kajki finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz finansowego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Scroll to Top