Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Decyzją jury w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk, laureatem Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku 2019 został Piotr Mitzner za tom Siostra wydany przez Wydawnictwo tCHu. Orfeusza Mazurskiego za najlepszy tom wydany w Polsce północno-wschodniej (Warmia, Mazury, Podlasie) otrzymał Stanisław Raginiak za tomik Moje Crow River opublikowany przez Wydawnictwo Horyzont Idei. Po raz trzeci w historii nagrody przyznano też Orfeusza Honorowego – tym razem pośmiertnie Andrzejowi Strumille za tomik 69 wydany przez Galerię Strumiłło. Nagrodę odebrała córka, Anna Strumiłło.

Gala wręczenia nagród IX edycji Orfeusza odbyła się w piękne, letnie popołudnie na plenerowej scenie w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

W głosowaniu internautów oraz uczestników gali przyznania nagród  zwyciężyła Agnieszka Herman, autorka tomiku Tło. Spotka się ona z czytelnikami w Praniu na jesiennym wieczorze autorskim.

W laudacji na cześć laureata Orfeusza Antonii Libera powiedział m.in.:  „Poezja Piotra Mitznera zachwyca prostotą wyrazu i lapidarnością, czasami na granicy aforystyki dorównującej konceptom werbalnym Leca. Urzekają gry słów o podobnych brzmieniach i wieloznaczności wydobywane z pospolitych zwrotów. Fascynujące są senne obrazy lub kreacje wyobraźni – tajemnicze, mroczne, czasami w poetyce koszmaru. Głęboko poruszający jest wreszcie smutek wynikający z braku złudzeń, daremnie rozpraszany argumentacją stoicyzmu, i elegijny ton zwątpienia, przeczucia absolutnego kresu bądź niemożności „wydobycia się z bytu”. Świetna, krystaliczna poezja – do wielokrotnej lektury. Godna zapamiętania i noszenia w sercu jako gorzkie remedium na udrękę istnienia, zagadkę przemijania i grozę nicości.”

Natomiast w laudacji o tomiku Stanisława Raginiaka, przewodniczący jury Jarosław Ławski  powiedział o autorze m.in., że : „Pisze przejmujące, szczere, bolesne, nieoszlifowane, czasem surowe, owiane melancholią sprawozdanie z życia, własną godziną myśli wraca do przeszłości, czyniąc to z prostotą, która nie raz wynosi go do wymiaru piękna.”

W przygotowanej na cześć laureata Orfeusza Honorowego laudacji juror Bronisław Maj porównał zmarłego w kwietniu Andrzeja Strumiłłę do Orfeusza:  „(…)prawdziwy Orfeusz, gotujący się już do wstąpienia w „Drugą przestrzeń”, ale przecież cały jeszcze po tej stronie, jakby wciąż odwracający się, by jeszcze raz, zachłannie i czule, objąć spojrzeniem ten świat, swoje życie, Eurydykę, i wszystko, co jest tutaj. Ale z równą ciekawością i miłością spogląda ten Orfeusz – przed siebie, pyta, wyobraża sobie, co jest „po tamtej stronie”. Orfeusz zatrzymany na chwilę – „pomiędzy”, na granicy światów. I na oba te światy patrzy olśniony, urzeczony, zachwycony. Mówi nam o tym – najprościej, spokojnie i cicho. Każdy z Sześćdziesięciu Dziewięciu wierszy jest krystalicznie czysty, każdy to zaledwie kilkanaście słów – najważniejszych, niewinnie najprostszych.”

Publiczność gali wręczenia nagród wysłuchała wierszy finalistów w interpretacji Wiktora Zborowskiego, w oprawie muzycznej znakomitego Meadow Quaretet w składzie: Marcin Malinowski – klarnet, Michał Piwowarczyk – altówka, Piotr Skowroński – akordeon, Jarosław Stokowski – kontrabas. Laudacje wygłosili członkowie jury. W finałowej piątce nominowanych znalazły się, oprócz Piotra Mitznera: Agnieszka Herman (Tło), Urszula Kozioł (Znikopis), Anna Pawlikowska (Tuż obok życia) i Anna Piwkowska (Między monsunami).  

Uroczystość była częścią Letniego Sezonu Artystycznego, który w kameralniejszych warunkach niż co roku (wymuszonych przez epidemię), z ograniczoną ilością widzów, odbywa się w leśniczówce Pranie.

Nagroda ORFEUSZA to  25 tys. zł ufundowane przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz statuetka autorstwa Aliny Kluzy-Kaji, natomiast laureat ORFEUSZA Mazurskiego otrzymał  5 tys. zł. Jednym z gości gali wręczenia nagród był Jarosław Sellin, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego.

Laureatami poprzednich edycji nagrody byli Krzysztof Karasek, Jan Polkowski, Przemysław Dakowicz, Janusz Szuber, Jarosław Marek Rymkiewicz, Małgorzata Lebda, Joanna Kulmowa i Jarosław Mikołajewski.  Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym.

Organizatorami nagrody są Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Patronat honorowy nad nagrodą objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Pen Club Polska, natomiast patronami medialnymi są: dwumiesięcznik literacki Topos, Radio Olsztyn, Radio Białystok, i Gazeta Olsztyńska.

Scroll to Top