Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski.

30 lipca br. w Szczytnie podpisana została umowa na opracowanie metodą ekspercko-partycypacyjną projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 dla obszarów Powiatu Szczycieńskiego, Działdowskiego, Nidzickiego i Piskiego. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru Południowych Mazur.

Jedną z możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego wraz ze wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład.

Poparcie dla projektu ,,Południowe Mazury” wyrazili Burmistrzowie
wszystkich gmin z obszaru powiatu piskiego w podpisanym 9 lipca 2019 r. wniosku poparcia dla projektu pn. ,,Południowe Mazury”.

Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii proszę o wzięcie udziału w anonimowym sondażu. Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na szereg tematów związanych z problemami i potrzebami rozwojowymi w powiecie piskim. Państwa ocena posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego.

Stanowić również będzie punkt wyjścia do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w wyniku badania.
Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy
Czas na wypełnienie ankiety: do 20 sierpnia br.

Pozostaję z poważaniem

Andrzej Nowicki – Starosta Piski

Scroll to Top