XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Dom Kultury w Orzyszu ogłaszają

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem

Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Starosty Piskiego – Andrzej Nowickiego, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na dres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Zbigniew Chojnowski – przewodniczący, Zbigniew Fałtynowicz i Marek Zagańczyk, którzy podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000 zł, 1 000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas gali konkursu (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 15 czerwca 2020 r.; rozstrzygnięcia konkursu – 5 lipca 2020 r.; gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowanych w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 087 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Dom Kultury w Orzyszu od XV edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie trzech niepublikowanych i nieocenianych wierszy. Ranga konkursu z każdym rokiem wzrasta. W środowisku literackim postrzegany jest jako jeden z ważniejszych wydarzeń. W roku 2019 napłynęło ponad 175 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbyła się w Muzeum M. Kajki, wręczono nagrody laureatom i zaprezentowano wyróżnione utwory. W ten sposób poezja co roku powraca do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka. W minionych latach w skład jury wchodzili m.in.: Krzysztof Kuczkowski, Dariusz Kulesza, Wojciech Kass, Przemysław Dakowicz, Erwin Kruk, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Stabro, Artur Nowaczewski, Teresa Tomsia. Nagrody przyznawane są twórcom współczesnej polskiej liryki, a jej laureatami byli do tej pory m.in.: Małgorzata Lebda, Jerzy Fryckowski, Łucja Dudzińska, Łukasz Jarosz, Robert Król, Marcin Cielecki, Izabela Kawczyńska.

Więcej informacji o Konkursie na stronie http://www.michalkajka.pl/konkurs-poetycki-im-michala-kajki/

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki realizowany w ramach projektu Promocja poezji mazurskiej, liryki uczuciowości religijnej oraz współczesnej twórczości laureatów Konkursu im. M. Kajki finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz finansowego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1 thought on “XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki”

  1. Pingback: Konkurs Poetycki im. Michała Kajki | Konkursy Kreatywne

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top