Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. Michała Kajki w Ogródku

Godziny otwarcia muzeum

Czynne od wtorku do soboty
w godzinach. 9.00 - 16.00

Ceny biletów:
normalny 4 zł,
ulgowy 3 zł,
w tym przewodnik

Kontakt z Muzeum

Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Ogródek 5, 12-250 Orzysz
tel. (87) 423 74 26, 530 540 930
e-mail:muzeumkajki@wp.pl

Donatorzy

warminsko-mazurskie

Serwis Muzeum zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku

– Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają

              X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem

Burmistrza Orzysza

Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”

„Gazety Olsztyńskiej”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

dla osób, które nie ukończyły 18 lat

dla osób powyżej 18 lat

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Janusz Drzewucki, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski  (przewodniczący). W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu). Termin nadsyłania prac – do15 maja 2014; rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2014; gali przyznania nagród – druga połowa września 2014 (  o szczegółowej dacie laureaci konkursu powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej). Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Prace należy nadsyłać na adres dyrektorki Domu Kultury, Beaty Szymankiewicz – sekretarza konkursu: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.

   

Informacja

Informujemy, że z powodu trwającego remontu,

Muzeum Michała Kajki w Ogródku w okresie od 1 maja do 31 października 2013r. będzie nieczynne.

 

Koncerty z cyklu „Ogródek Muzyki” w sezonie letnim 2013 nie odbędą się. Wierną publiczność zapraszamy za rok!

 

 

   

MICHAŁ KAJKA Z OGRÓDKA

artyku_1_2

Więcej…

   

Ogródek Muzyki 2012

 

plakat_a2_v2_-_kopia

Więcej…

   
Projekt i wykonanie 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE