Muzeum dla każdego

Dla wszystkich naszych gości proponujemy udział w warsztatach, grach edukacyjnych, lekcjach muzealnych, questingu. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, które pozwalają przyjemnie spędzić czas w Ogródku.

Tematy naszych lekcji muzealnych:

  • Przyroda mazurska w twórczości Michała Kajki.
  • Z czego śmieli się nasi dziadkowie – opowieści ucieszne Michała Kajki.
  • Bóg śpi na mazurach – rok liturgiczny w twórczości Michała Kajki.
  • Michał Kajka od pruskiego regalisty do polskiej tożsamości narodowej.
  • Gwara mazurska, mowa potoczna dawniej i dziś.
  • Bajki w piśmiennictwie mazurskim. Telewizja czy lektura?
  • Wieś mazurska w poezji Michała Kajki.
  • Historia Mazur utrwalona w poezji.

Czas trwania naszych lekcji muzealnych to ok. 45 minut.
Lekcje muzealne odbywają się w dniach i godzinach otwarcia Muzeum od września do końca czerwca. Zgłoszenia przyjmujemy co najmniej na 7 dni przed planowaną lekcją, drogą telefoniczną lub mailowo.

Ceny:

Lekcja muzealna – 75 zł. od grupy
Oprócz zwiedzania i lekcji muzealnej, na życzenie grupy przygotujemy ognisko na posesji Muzeum.Ognisko – 1 zł od osoby