Muzeum Michała Kajki

Muzeum

Jedyne takie Muzeum

Muzeum Michała Kajki powstało w 1968 r. Wówczas to w 110. rocznicę urodzin poety powołano instytucję kultury, której celem jest dbanie o niezwykłe dziedzictwo tego mazurskiego poety. Muzeum działa w domu, w którym Michał Kajka żył ponad pół wieku 

i który sam zbudował. Jest to muzeum biograficzne, w którym opowiadamy również 

o historii Mazur, twórczości ludowych poetów i dziedzictwie kulturowym naszego regionu. Na urządzonej w Muzeum wystawie prezentujemy w sposób chronologiczny koleje życia, działalności poety.

Muzeum zorganizowane zostało przez Powiatowy Wydział Kultury w Ełku. Merytoryczną opiekę nad nim sprawowało do 1975 r. Muzeum Okręgowe w Białymstoku. 

W latach 1975-2000 Muzeum Michała Kajki w Ogródku było Oddziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Od września 2000 roku Muzeum M. Kajki jest Oddziałem Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, podległym Radzie Powiatu w Piszu.

Więcej informacji o Muzeum znajdziecie na Wikipedii – hasło zostało opracowane przez zespół Muzeum Michał Kajki w Ogródku.

Ogródek - tu bije serce mazurskiej poezji

Ogródek (niem. Ogrodtken) to wieś w województwie warmińsko-mazurskim, 

w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Wyjątkowości miejscu nadaje sąsiedztwo dwóch pięknych jezior: Kraksztyn i Druglin (Kaleńskie). W latach 1975-1998 miejscowość znajdowała się w województwie suwalskim.

Pierwsze wzmianki o Ogródku pojawiają się w dokumentach z 1550 r., kiedy to książę Albrecht sprzedał Rafałowi Staroście z Grzegorz 5 łók sołeckich, celem założenia wsi czynszowej na 50 włókach między jeziorami Kraksztyn i Druglin oraz Borem Skomackim. Kolejne odnotowane w kronikach wydarzenie miało miejsce w 1656 r. kiedy to Tatarzy podczas najazdu wzięli do niewoli dwadzieścia trzy osoby, tym 8 kobiet.

 

W latach 1709-1711 okoliczna ludność musiała zmierzyć się z epidemią dżumy, które

w całym regionie pochłonęła tysiące ludzkich istnień.

W Ogródku działał również niewielki folwark, należący do dworu w Skomacku. 

Był on dzierżawiony przez arian – jednym z pierwszych dzierżawców był Morsztyn, 

po nim w 1725 r. Bogusław Arciszewski. Ogródek do 1752 r. podlegał starostwu w Rynie. To właśnie w Ogródku żył, tworzył i został pochowany Michał Kajka (1859-1940), najwybitniejszy mazurski poeta ludowy, współzałożyciel Mazurskiej Partii Ludowej.

Podczas akcji germanizacyjnej nazw miejscowych i fizjograficznych historyczna nazwa niemiecka Ogrodtken została w 1938 r. zastąpiona przez administrację nazistowską sztuczną formą Kalgendorf. W 1939 roku wieś liczyła 444 mieszkańców.

Dom Poezji i Słowa

Ogródek to nie tylko Muzeum, ale również Biblioteka Mazurska – jedno z niewielu tego typu miejsc, dysponujących księgozbiorem dotyczącym Mazur. Tworzymy w Ogródku wyjątkową przestrzeń, w której poezja Michała Kajki jest nierozerwalnie związana z krajobrazem kulturowym Mazur.

Organizujemy liczne wydarzenia kulturalne:

koncerty; spotkania z historykami, etnografami, poetami i pisarzami; warsztaty i lekcje muzealne; prelekcje i wykłady; wystawy i prezentacje. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www, bloga i kanałów w mediach społecznościowych.

Muzeum z zewnątrz - wystawa
Scroll to Top