Muzeum Michała Kajki

Aktualności

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem Starosty Piskiego – Andrzeja Nowickiego, Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”, „Gazety Olsztyńskiej”, Polskiego Radia Olsztyn, portalu GłosMazur24.pl.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem). Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, wyróżnione lub nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie:
dr hab. Krzysztof Korotkich – literaturoznawca, Uniwersytet w Białymstoku
Teresa Radziewicz – poetka, laureatka Nagrody K.I. Gałczyńskiego Orfeusz Mazurski
Bartłomiej Siwiec – poeta, prozaik, krytyk literacki
którego członkowie podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000 zł, 1 000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 29 kwietnia 2022 r.; rozstrzygnięcia konkursu – 4 czerwca 2022 r.; gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia 2022 r.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”.

Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl

Tegoroczna edycja wydarzenia dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z pomocą finansową Samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

*** *** ***

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. MICHAŁA KAJKI       

 1. Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku (oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu) i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem).
 5. Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, wyróżnione lub nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.
 7. Ocenie podlegają prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie są brane pod uwagę).
 8. Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
 9. Wiersze nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów i wyróżnionych.
 10. Oceny przysłanych wierszy dokonuje Jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. W skład Jury wchodzą trzy osoby.
 11. Członkowie Jury, podczas Gali przyznania nagród wygłaszają również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.
 12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody: trzy nagrody pieniężne – 2 000,00 zł (za zajęcie 1. miejsca), 1 000,00 zł (za zajęcia 2. miejsca), 500 zł (za zajęcia 3. miejsca).
 13. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji Konkursu).
 14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 15. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.
 16. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie.
 17. Na prace w Konkursie organizatorzy czekają do 29 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2022 r. Gala przyznania nagród odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. w Muzeum Michała Kajki w Ogródku, Ogródek 5, 12-250 Orzysz.
 18. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 19. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w Dwumiesięczniku Literackim TOPOS, Gazecie Olsztyńskiej, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.
 20. Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”.
 21. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:
  1. od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10;
  1. na stronie michalkajka.pl;
  1. pod adresem e-mail muzeumkajki@wp.pl
 22. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do Organizatorów następującą klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki w Ogródku w celach wynikających z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Powiatu Pisz i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz. W Muzeum i Polanie Kultury są wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem +48 87 425 62 48 lub mailowo: muzeumpranie@neostrada.pl oraz pod numerem tel. +48 87 423 70 10”.
 23. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie powyższą klauzulę.
 24. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki odbywa się pod patronatem Starosty Piskiego – Andrzeja Nowickiego, Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS, Gazety Olsztyńskiej, Polskiego Radia Olsztyn i portalu GłosMazur24.pl.
 25. Sekretarzem Konkursu jest Michał Misztal – kierownik Muzeum M. Kajki w Ogródku.

Wojciech Kass – dyrektor
Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu,
wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku

Scroll to Top