XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem Starosty Piskiego, Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem).

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie:

  • Jakub Pacześniak (przewodniczący) – poeta, tłumacz, krytyk literacki
  • dr Kamil Pilichiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki
  • Igor Biełow – tłumacz literatury (prozy i poezji) polskiej

którego członkowie podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000,00 zł, 1 000,00 zł, 500,00 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 15 stycznia (poniedziałek)-22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek); rozstrzygnięcia konkursu – 3 czerwca 2024 r. (poniedziałek); gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia 2024 r.

Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, wyróżnione lub nagrodzone w ostatnich trzech edycjach Konkursu (2021, 2022, 2023).

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”.

Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 lub tel. 663 931 299 oraz na stronie michalkajka.pl.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO | POBIERZ

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI

Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu od dwudziestu edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej.

W roku 2023 napłynęło 237 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbyła się w Muzeum M. Kajki, laureatom wręczane są nagrody oraz ma miejsce prezentacja wyróżnionych utworów. W ten sposób poezja powraca do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka.

W minionych latach w skład jury wchodzili m.in.: Krzysztof Kuczkowski, Dariusz Kulesza, Wojciech Kass, Przemysław Dakowicz, Erwin Kruk, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Stabro, Artur Nowaczewski, Teresa Tomsia. Adrian Gleń, Zbigniew Chojnowski, Zbigniew Fałtynowicz. Nagrody przyznawane są twórcom współczesnej polskiej liryki, a jej laureatami byli do tej pory m.in.: Małgorzata Lebda, Jerzy Fryckowski, Łucja Dudzińska, Łukasz Jarosz, Robert Król, Marcin Cielecki, Izabela Kawczyńska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top