Regulamin uczestnictwa w koncertach i innych wydarzeniach organizowanych w Muzeum Michała Kajki w Ogródku w sezonie letnim 2020

 1. W każdym z koncertów może brać udział maksymalnie 120 widzów.
 2. W sezonie artystycznym 2020 nie ma biletów zniżkowych na koncerty.
 3. Bilety można kupić:
  1. bezpośrednio w kasie Muzeum od 2 lipca 2020 r.
  2. wyjątek stanowi Gala XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki; w przypadku tego wydarzenia obowiązują zaproszenia z potwierdzeniem obecności, dystrybuowane przez Muzeum.
 4. Przy zakupie biletów będziemy prosili o podanie:
  1. swojego imienia, nazwiska i nr telefonu,
  2. dane te, wraz z adresem mailowym, będą przechowywane do 2 tygodni po koncercie i mogą być udostępnione GIS w razie zaistnienia takiej potrzeby; w związku z tym będziemy prosili również o zgodę na dysponowanie danymi w tym zakresie zgodnie z przepisami RODO i GIS; odpowiedni formularz będzie dostępny przed koncertem.
 5. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz GIS dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii, przy zakupie biletów będziemy prosili o wypełnienie oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz że  jeżeli wystąpią u niego objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora. Odpowiedni formularz będzie dostępny przed koncertem.
 6. Wstęp na koncert jest możliwy tylko z założoną osłoną ust i nosa. Prosimy o skorzystanie przed zajęciem miejsc z dostępnych na terenie Muzeum środków do dezynfekcji rąk oraz o utrzymywanie zalecanego 2-metrowego dystansu od innych osób, w tym od występujących artystów. Z powodu epidemii nie będzie możliwy kontakt z artystami po koncercie i zbieranie autografów, chyba że występujący zdecydują inaczej.
 7. Będzie można zajmować tylko miejsca wyznaczone z zachowaniem zalecanego 2-metrowego dystansu.
 8. Warunkiem uczestnictwa w koncertach jest zapoznanie się i przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top