Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Starosty Piskiego – Andrzeja Nowickiego, Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nieocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem). Zestawy wierszy należy nadsyłać w czterech kopiach.

Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia, adres autora, numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: dr hab. Adrian Gleń (przewodniczący), dr hab. Przemysław Dakowicz i Bartłomiej Siwiec, którzy podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000 zł, 1 000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas Gali (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 28 maja 2021 r.; rozstrzygnięcia konkursu – koniec czerwca*; gala przyznania nagród – 31 lipca 2021 r.
* ze względu na dużą liczbę zgłoszonych prac, termin ogłoszenia werdyktu jury został przesunięty

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Polana Kultury w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs Michała Kajki”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 87 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI

Muzeum Michała Kajki w Ogródku i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu od 16. edycji organizują Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem dwumiesięcznika literackiego Topos oraz Gazety Olsztyńskiej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie trzech niepublikowanych i nieocenianych wierszy.

W roku 2020 napłynęło prawie 250 zestawów wierszy, nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Podczas uroczystej Gali, która jak co roku odbyła się w Muzeum M. Kajki, laureatom wręczane są nagrody oraz ma miejsce prezentacja wyróżnionych utworów. W ten sposób poezja powraca do miejsca, gdzie przed laty tworzył najbardziej znany mazurski poeta – Michał Kajka.

W minionych latach w skład jury wchodzili m.in.: Krzysztof Kuczkowski, Dariusz Kulesza, Wojciech Kass, Przemysław Dakowicz, Erwin Kruk, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Stabro, Artur Nowaczewski, Teresa Tomsia. Nagrody przyznawane są twórcom współczesnej polskiej liryki, a jej laureatami byli do tej pory m.in.: Małgorzata Lebda, Jerzy Fryckowski, Łucja Dudzińska, Łukasz Jarosz, Robert Król, Marcin Cielecki, Izabela Kawczyńska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


27 komentarzy

Anna · 24 stycznia 2021 o 04:05

Mam pytanie jak rozumieć publikowanie wierszy. Czy zamieszczenie na fb i skomentowanie wiersza to publikowanie?
Z poważaniem:

Anna Paciorek

  Muzeum Kajki · 24 stycznia 2021 o 20:23

  Dzień dobry! Pani Anno, prosimy o przesłanie linka do publikacji lub zrzutu ekranu sytuacji, którą Pani opisuje na adres muzeumkajki@wp.pl. Każdą taką sytuację publikacji w Internecie musimy rozpatrywać indywidualnie.

Antoni · 2 lutego 2021 o 00:29

Czy jest narzucona jakaś tematyka?

  Muzeum Kajki · 2 lutego 2021 o 07:58

  Nie. Nie wskazujemy żadnej tematyki autorom wierszy.

Fryderyka · 16 lutego 2021 o 01:06

Czy wiersze muszą być napisane w języku polskim?

  Muzeum Kajki · 16 lutego 2021 o 10:29

  Oryginał może być napisany w innym języku, ale prosilibyśmy o transkrypcję na język polski

Patrycja · 16 lutego 2021 o 20:50

Czy nie ma jakiegoś regulaminu, który należy podpisać i załączyć do koperty?

  Muzeum Kajki · 16 lutego 2021 o 21:32

  Nie ma potrzeby podpisywania regulaminu. Przesłanie wierszy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

   Patrycja · 16 lutego 2021 o 23:16

   Rozumiem. Dziękuje za szybką odpowiedź!

Marcin · 16 kwietnia 2021 o 13:44

Czy w konkursie mogą brać udział osoby, które nie ukończyły 18 roku życia?

  Muzeum Kajki · 16 kwietnia 2021 o 14:09

  Oczywiście. Serdecznie zapraszamy. Kilka lat temu Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych. Obecnie jest jedna kategoria dla wszystkich.

Marta · 2 maja 2021 o 19:25

Dzień dobry, Czy są jakieś ograniczenia co do długości wierszy? np. maksymalnie jedna strona rękopisu na jeden wiersz.

  Muzeum Kajki · 2 maja 2021 o 20:31

  Dzień dobry! Nie ma tego rodzaju ograniczeń

   Marta · 2 maja 2021 o 22:17

   Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Ola · 17 maja 2021 o 14:43

Termin nadsyłania prac jest do 28 maja 2021 r. Czy decyduje data stempla pocztowego?

  Muzeum Kajki · 17 maja 2021 o 15:13

  Tak. Decyduje data stempla pocztowego!

Nick · 24 maja 2021 o 14:10

Czy zestaw wierszy może być przesłany listem poleconym? – wtedy na kopercie będą widoczne dane autora zgłaszającego swoje wiersze do konkursu.

  Muzeum Kajki · 25 maja 2021 o 11:17

  Tak, można wysłać listem poleconym. Anonimizacja jest ważna w procesie oceny przez jury, a nie na etapie dostarczania wierszy do organizatorów: Polany Kultury i Muzeum M. Kajki w Orzyszu.

Nikodem · 25 maja 2021 o 07:45

Czy wiersze można wysłać listem poleconym? – wtedy na kopercie widoczne będą dane odbiorcy. Zwykły list może się po drodze zagubić, a wolałbym mieć pewność, że moje wiersze na pewno dotrą pod wskazany adres.

  Muzeum Kajki · 25 maja 2021 o 11:18

  Tak, można wysłać listem poleconym. Anonimizacja jest ważna w procesie oceny przez jury, a nie na etapie dostarczania wierszy do organizatorów: Polany Kultury i Muzeum M. Kajki w Orzyszu.

Jakub · 28 maja 2021 o 23:13

Dzień dobry! Czy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach jeszcze przed oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu 18 czerwca, czy dopiero po ich publikacji na stronie internetowej?

  Muzeum Kajki · 29 maja 2021 o 12:23

  Informację o wynikach publikujemy na stronie i na Facebooku równolegle z informacją telefoniczną do laureatów i wyróżnionych

Tomasz · 28 maja 2021 o 10:56

Czy można wysłać utwory mailem, a potem wysłać wersję drukowaną?

Muzeum Kajki · 28 maja 2021 o 11:52

Niestety nie przewidujemy takiej możliwości. Jedyną formą dostarczenia utworów jest ich wysyłka pocztą lub kurierem – decyduje data stempla pocztowego

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki – Poeci w sieci · 24 marca 2021 o 19:19

[…] Szczegóły dostępne są na stronie → KONKURSU […]

Konkursy – rok szkolny 2020/2021 – Archutowski · 12 maja 2022 o 22:36

[…] XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki  […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *