Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu Oddział Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Utworzenie placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, poprzez utworzenie placu rekreacyjnego na terenie Muzeum Michała Kajki w Ogródku i utrzymanie go przez okres min.5 Więcej…