Wraz z wiosną Muzeum Michała Kajki w Ogródku odsłoniło nową wystawę plenerową. Placówka przygotowała ekspozycję, prezentującą sylwetki pisarzy i poetów, którzy tworzyli na Warmii i Mazurach na przestrzeni lat.

To kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej przez kilku laty. Muzeum co roku wydaje mapy na temat literatów, którzy działali i działają w regionie. Na wystawie oprócz biogramów i miejsc związanych z poetami i pisarzami Warmii i Mazur umieszczono kody QR odsyłające do pełnych życiorysów pisarzy i poetów znajdujących się w Leksykonie dostępnym na stronie www.leksykonkultury.ceik.eu oraz w Encyklopedii – www.encyklopedia.warmia.mazury.pl. Zaprezentowano również fragmenty utworów, aby zachęcić do sięgania po literaturę z naszego regionu.

To kolejny pomysł, który ma zachęcić do samodzielnych czytelniczych poszukiwań, na przykład poprzez sięgnięcie do książki „Literacki Atlas Warmii i Mazur” Ewy Zdrojkowskiej, zapisu nagranych w ostatnich latach reportaży, wykorzystanych w audycjach radiowych emitowanych w Radiu Olsztyn, w których autorka prezentuje obraz ważnych kulturowo miejsc dla Krainy Tysiąca Jezior.

– Muzeum promuje nie tylko twórczość Michała Kajki. Chcemy pokazać, że Mazury i Warmia to krainy, gdzie tworzyli i nadal tworzą wybitni artyści słowa. Postanowiliśmy wyróżnić kilku literatów, którzy czerpali inspirację z wyjątkowości naszego regionu – mówi Michał Misztal z Muzeum Michała Kajki w Ogródku. – Prezentujemy sylwetki Ireny Kwinto, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Zientary-Malewskiej czy Gustawa Gizewiusza.

Jednak wystawa to nie wszystko. Muzeum od kilku lat przygotowuje mapy, dzięki którym można udać się fizycznie w literacką podróż po Warmii i Mazurach, licząc na przygody związane z pisarzami i poetami tworzącymi w regionie.

W 2021 r. powstała mapa pt. „Szlakiem mazurskich i warmińskich artystów słowa” – prezentowano  życiorysy i miejsca związane z: Janem Luśtychem, Michałem Kajką, Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Marcinem Gerssem, Igorem Newerlym, Karolem Małłkiem, Ignacym Krasickim, Ireną Kwintową, Marią Zientarą-Malewską, Erwinem Krukiem i Gustawem Gizewiuszem.

W 2022 r. na mapie „Śladami Literatury Mazurskiej” przybliżano takie postaci jak: Siegfried Lenz, Ernst Wiechert, Johann Gottfried Herder, Stanisław Raginiak, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Emilia Sukertowa-Biedrawina, Wojciech Kętrzyński, Kazimierz Orłoś, Michał Komar, Wojciech Kass, czy Artur Becker oraz Hans Hellmut Kirst.

W 2023 r. na mapie przygotowanej przez Muzeum pojawili się kolejni autorzy m.in. Maryna Okęcka-Bromkowa, Marion Dönhoff, Andrzej Samulowski, Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski, Agnieszka Osiecka.

Naszym celem jest wykreowanie mody na „czytanie Mazur i Warmii”. Być może cenne turystyczne inicjatywy jak chociażby Mazurski Szlak Rowerowy czy Szlak Kajakowy im. Michała Kajki zachęcą również do podążania śladami pisarzy i poetów mazurskich i warmińskich – podkreśla Michał Misztal.

Mapy do pobrania na stronie internetowej Muzeum Michała Kajki

Wystawa „Znani i nieznani. Szlakiem mazurskich i warmińskich artystów słowa” | POBIERZ


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *